profilpracodawcy.info

Kariera

Rekrutacja

Oferujemy możliwość zatrudnienia zarówno w naszych oddziałach na terenie całej Polski, jak i w Centralach Banku w Warszawie i w Krakowie. Jeśli chciałbyś dołączyć do grona najlepszych bankowców i wspólnie z nami budować kulturę wyższej bankowości, wyślij nam swoją aplikację na adres: rekrutacja@alior.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy pożądanego stanowiska oraz miejsca pracy.

Pamiętaj, by w aplikacji zamieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Proces rekrutacji

Wszystkie przesłane do nas aplikacje trafiają do specjalistów z Zespołu Rekrutacji Alior Banku i są wnikliwie analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydatów. Dlatego pamiętaj, aby Twoje CV i list motywacyjny były dobrze przygotowane i zawierały informację o tym, jakie stanowisko Cię interesuje. Możesz skorzystać z naszej pomocy i zajrzeć do przygotowanego przez nas zestawu porad. Znajdziesz tam informacje, jak należy przygotować dokumenty aplikacyjne. Zastosowanie się do nich z pewnością znacznie usprawni wzajemną komunikację. W momencie otwierania nowego projektu rekrutacyjnego wykorzystujemy te aplikacje, które spełniają kryteria wymagane w pracy na danym stanowisku.

Wybranych kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu procesu rekrutacji, na który składają się spotkania ze specjalistą ds. rekrutacji i przyszłym przełożonym. Dzięki tym rozmowom jesteśmy w stanie ocenić dotychczasowe doświadczenia, wiedzę i osobowość kandydata i ustalić, czy są one odpowiednie na stanowisku, na które rekrutujemy pracownika. Dla kandydata zaś taka rozmowa to okazja do zebrania dokładnych informacji o banku, panującej w nim atmosferze i kulturze pracy oraz o charakterze pracy na stanowisku, którym jest zainteresowany. W zależności od specyfiki tego stanowiska, kolejnym etapem mogą być: przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat, test wiedzy bądź rozwiązanie konkretnego zadania, wymagającego wykorzystania umiejętności komunikacji, współpracy w grupie i negocjacji. Po pozytywnym zakończeniu tych etapów kandydat zapraszany jest do współpracy

Możliwości rozwoju zawodowego

Bez względu na to, czy swoją karierę w Alior Banku rozpoczynasz w centrali, czy w jednym z oddziałów, otwierają się przed Tobą nieograniczone możliwości kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Bankowość jest bowiem bardzo obszerną dziedziną, w której wiedzę i kompetencje można rozwijać nawet przez kilkadziesiąt lat.
Rozwój zawodowy w Alior Banku może być realizowany dwojako:
  • poprzez rozwój poziomy, czyli poszerzanie obszaru wiedzy, zwiększanie trudności realizowanych zadań i projektów, zapewnianie merytorycznego wsparcia w swojej dziedzinie dla coraz większej liczby zespołów, pełnienie roli koordynatora projektów;
  • poprzez rozwój pionowy, czyli rozwój w kierunku zarządzania zespołem i pokonywania kolejnych szczebli w strukturze organizacyjnej.

Niezależnie od wybranego modelu, o szybkości kolejnych kroków na ścieżce rozwoju decyduje wiele elementów, m.in.:
  • wiedza zawodowa,
  • umiejętność samodzielnej pracy i odpowiedzialność za jej jakość,
  • umiejętność i sposób organizowania zadań,
  • zdolność do pracy samodzielnej i w zespole,
  • komunikatywność,
  • przestrzeganie etyki biznesowej,
  • wkład w budowanie kultury organizacyjnej, opartej na kooperacji i wzajemnym szacunku.

Każdy z pracowników Alior Banku realizuje także, wspólnie ze swoim przełożonym, program oceny okresowej, której wyniki są podstawą do planowania ścieżek rozwoju.

Alior Bank poszukuje ambitnych i chętnych do nauki studentów, młodych osób. Dla absolwentów i studentów ostatniego roku przygotowaliśmy dwa programy stażowe - "Akademia Alior" i "Rozwiń Skrzydła z Aliorem". Studentów 3. roku i wyższych lat studiów zapraszamy na praktyki w ramach programu "Start z Aliorem".

Staż "Akademia Alior" (staż w oddziałach Alior Banku w całym kraju)

Do 2010 roku odbyło się pięć edycji Akademii Alior. Łącznie wzięło w nich udział ponad 140 osób. W tym momencie większości z nich kontynuuje współpracę w z Alior Bankiem na różnych stanowiskach (Bankier Klienta Indywidualnego, Bankier Klienta Zamożnego, Młodszy Menadżer Klienta Biznesowego).

"Akademia Alior" to trzymiesięczny program stażowy. Zapraszamy młode, przedsiębiorcze i odważne osoby, które po zakończeniu stażu będą mogły pełnić w Alior Banku rolę Bankiera Klienta Indywidualnego / Bankiera Produktów Kredytowych jak i Młodszego Menedżera Klienta Biznesowego. Współpracując z bardziej doświadczonymi kolegami, uczestnicy "Akademii Alior" nabędą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej doświadczenie.
Niedawno ruszyła VI edycji programu. W drugiej połowie roku organizowana będzie również VII, która podobnie jak poprzednie edycje, będzie trwała 3 miesiące. Uczestnicy programu będą mieli możliwość poznania realiów pracy Bankierów, zdobędą ciekawe doświadczenie, jak również nowe umiejętności. Nowością w VI edycji jest możliwość realizacji stażu w Regionalnych Centrach Biznesowych i Oddziałach Private Banking.

Profil kandydata - absolwenci lub studenci 5 roku, chcący pracować w bezpośrednim kontakcie z klientem, których mocne strony to przedsiębiorczość, samodzielność i otwartość na rozwój. Dodatkowym atutem będzie znajomość zasad rachunkowości, podstaw analizy finansowej i produktów bankowych. Poszukujemy osób dyspozycyjnych - stażyści będą zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wysłania swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
akademia.alior@alior.pl


WAŻNE - w temacie maila koniecznie prosimy o wpisanie nazwy miasta, w jakim chcecie odbywać staż!

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."Staż "Rozwiń skrzydła z Aliorem" (Wakacyjny staż w centrali)
"Rozwiń Skrzydła z Aliorem" to trzymiesięczny staż skierowany do absolwentów i studentów 5. roku, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z bankowością (niekoniecznie jednak w sferze obsługi Klienta).

Propozycja dla osób, które lubią realizować się w zadaniach projektowych i widzą swoją przyszłość w Centrali Banku (Kraków, Warszawa). Zapraszamy studentów i absolwentów, którzy interesują się np. marketingiem, prawem bankowym, analizami, projektami strategicznymi, rekrutacją lub pracą innych departamentów merytorycznych.

Praktyka "Start z Aliorem" (Praktyka w centrali i oddziałach)

Program miesięcznych bezpłatnych praktyk, skierowany do studentów 3. roku i wyższych lat studiów, którzy interesują się finansami, a szczególnie bankowością.

Do udziału zachęcamy osoby samodzielne, odpowiedzialne, o bardzo dobrych zdolnościach interpersonalnych, osiągające dobre wyniki w nauce, mogące wykazać się również aktywnością pozanaukową, potrafiące pracować w zespole.
Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku, już teraz można przesyłać zgłoszenia do programu.

Osoby zainteresowane stażem "Rozwiń skrzydła z Aliorem" lub praktyką "Start z Aliorem" prosimy o wysyłanie aplikacji na adres:
rekrutacja@alior.pl

W temacie maila prosimy o umieszczenie nazwy programu stażowego lub praktyki oraz informacji o preferowanym miejscu praktyki.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Strona www Kariery w firmie

Polityka Prywatności